נפיחה אחרונה / צחי חלפי

מדינת ישראל בשלהי שנת 2014 היא בירת הספרות העולמית; הישראלי הממוצע שוחר ספרות יפה על סוגותיה השונות, ובפרט נוהה הוא בקנאות אחר השירה העברית; שירו של מאיר ויזלטיר "קח", (השיר מופיע במלואו בסוף המאמר) מנותק מהמציאות ו/או מכוון את אמירתו הנושכת לאומה אחרת, ביבשת אחרת, אולי אפילו בפלנטה אחרת; כך עשוי אורח מזדמן, אף הוא…
Read more